КАКВО ОЗНАЧАВА РОДОСЛОВИЕТО?

 

Родословието е гаранция за Чистопородност на кучето. То точно отразяваиме, идентификационния номер и развъдника ,в който е произведено кучето, имена на развъдчика,братя и сестри. Тук ще откриете имената, описание, оценки и тн. на родители, деди и прадеди , т.е. родословието е ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗХОДА на дадено куче.

 

Значително по-важно обаче е наследствените качества,които до голяма степен гарантира този документ, а именно здравословни и екстериорни качества на кучето, както и неговия темперамент. Родословието означава още, че кучето се е родило в съгласие с всички правила за съответната порода; връзката е била разрешена от клуба на дадената порода в дадената страна и организацията-издател гарантира с подпис и печат, че родословието е оригинално, валидно и редовно.

 

Като заключение, но не на послено място Сертификата за чистопородност ще ви даде възможност един ден кучето ви да бъде част от продължителите и новаторите в породата.

© 2013 Felixchihuas Kenel. All rights reserved.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page